Usluge:


Merenje parametara sagorevanja i strukture produkata sagorevanja
Merenje ispravnosti sagorevanja u kotlovskim postrojenjima, za korisnike naših proizvoda,
vršimo najmodernijim kompjuterskim analizatorom marke IMR - pre upotrebe aditiva i posle
30 dana kontinualne upotrebe aditiva ili po zahtevu. Merenja obuhvataju 14 parametara i to:
• temperatura dimnih gasova na ulazu u dimnjak,
• temperatura okoline,
• temperatura vazduha za sagorevanje,
• koncentracija CO2 u dimnim gasovima,
• koncentracija O2 u dimnim gasovima,
• koncentracija CO u dimnim gasovima,
• koncentracija NOx u dimnim gasovima,
• koncentracija NOx u dimnim gasovima,
• koncentracija SO2 u dimnim gasovima,
• dimni broj po Bacharachu,
• gubici toplote u dimnim gasovima,
• gubici usled nepotpunog sagorevanja,
• gubici u okolinu,
• koeficijent viška vazduha,
• stepen iskorišcenja.
IMR
Na osnovu rezultata merenja, stručnjaci KOSMAJ-KOMERC-a predlažu rešenja za unapredjenje
procesa sagorevanja.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Inženjering u oblasti podmazivanja
Strucnjaci KOSMAJ-KOMERC-a, u saradnji sa kompanijom TUNAP GmbH Nemačka, pružaju pomoć
u izboru optimalnog sredstva za podmazivanje mašina, sredstava i opreme u zadatim eksploatacionim uslovima.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Inženjering u oblasti održavanja termoenergetskih postrojenja
Stručnjaci KOSMAJ-KOMERC-a, u saradnji sa renomiranim proizvodjačima opreme, vrše izbor kontrolne i merno-regulacione opreme i njihovo održavanje u termoenergetskim postrojenjima. U saradnji sa SMEEO INŽENJERING-om održavamo i podešavamo sve vrste gorionika.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZVOZ-UVOZ
Vršimo spoljnotrgovinske usluge izvoza i uvoza.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________