Ulja za specijalne namene

KALUPOLI - KK
Sredstvo za podmazivanje kalupa i oplata za beton
Visokokvalitetni proizvod za podmazivanje kalupa za gasbeton i oplata u gradjevinarstvu. Može se koristiti kod kalupa koji se izlažu visokoj temperaturi i gde se zahteva glatka i homogena površina. Primenjuje se premazivanjem ili prskanjem površina koje dolaze u kontakt sa betonom. Proizvodi
se u više viskoznih gradacija.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOSMOL BIO-T
Biorazgradivo ulje za podmazivanje lanaca motornih testera
Ulje za podmazivanje, zaštitu od habanja, zaštitu od korozije prenosnika i lanaca motornih testera.
Može se koristiti i za podmazivanje drugih lančanih prenosnika, metalnih užadi, kliznih staza i sl. Nanošenje ulja može se vršiti automatski ili ručno premazivanjem ili nakapavanjem. Dobro prijanja za površine metala. Biorazgradivo je. Istiskuje vodu, ne emulguje sa vodom. Može se koristiti u
zatvorenom i otvorenom prostoru u svim vremenskim uslovima.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
prethodni | sledeći