Sredstva za odmašcivanje i pranje

ČISTIOL
Sredstvo za odmašcivanje i pranje teško zaprljanih površina
Za vreme zimskog perioda, u uslovima niskih temperature, javljaju se brojni problemi kod vozila
čiji motori koriste dizel gorivo. Za potpuno otklanjanje ovih problema postoji veoma efikasno
rešenje, a to je blagovremeno dodavanje specijalnih aditiva za poboljšanje filtrabilnosti goriva.
Naš aditiv, koji se dodaje gorivu u cilju snižavanja temperature filtrabilnosti, ima zadatak da spreci formiranje vecih kristala parafina, onemogući taloženje u gorivnom sistemu, kao i da ostvari
nesmetan dotok goriva u motor i zaštiti gorivni sistem od korozije.
• Koristi se potapanjem predmeta u sredstvo, prskanjem ili premazivanjem predmeta.
• Lako se odstranjuje hladnom ili toplom vodom, emulguje sa vodom.
• Kratkotrajno štiti od korozije.
• Tačka paljenja oko 55°C.
mg nit
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOSMOL - 30
Sredstvo za cišcenje dimne strane termoenergetskih postrojenja
Namenjeno je za cišćenje: betonskih površina, rezervoara i cisterni od nafte i derivata nafte, dimne strane parnih kotlova, gradjevinskih i poljoprivrednih mašina i opreme, zamašcenih i na drugi nacin zaprljanih rezervnih delova i opreme u montažnim i remontnim radionicama i u svim drugim
slučajevima kada neki predmet treba odmastiti i očistiti od drugih zaprljanja.
• Koristi se u razblaženom stanju. Koncentracija rastvora zavisi od količine i prirode zaprljanja.
• Nanosi se prskanjem ili potapanjem u rastvor. Ispira se vodom. Ne oštećuje površine koje se čiste.
• Radi efikasnosti može se zagrejati do 80°C ili se prska po površini zagrejanoj do max. 100°C.
• Nije korozivno i nije štetno po životnu sredinu. Ima tačku paljenja min. 100°C.
• Sredstvo je biorazgradivo.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
prethodni | sledeći