O nama:

Preduzeće KOSMAJ-KOMERC d.o.o. osnovano je 1990. godine u Mladenovcu, gde je i sedište firme. Direkcija i razvoj su u Beogradu, a proizvodnja u Rajkovcu kod Mladenovca. Za dvadeset godina postojanja, KOSMAJ-KOMERC se dokazao kao preduzeće koje pruža kvalitet kroz svoje proizvode i kroz svoj odnos prema poslovnim partnerima.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat Sertifikat
U sklopu aktivnosti vezanih za konstantno usavršavanje svojih proizvoda Kosmaj Komerc je još 2004.god uveo Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001,koji je u meduvremenu resertifikovan,dok je 2010. Uveden Sistem upravljanja životnom sredinom ISO 14001.U 2011.god došlo je do implementacije ova dva sistema u IMS,odnosno Integrisani menadžment sistem.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nekada osnovna a,i danas značajna delatnost Kosmaj komerca je proizvodnja i plasman višenamenskih aditiva.
Druga značajna oblast je proizvodnja aditiva za motorna goriva, kao i tehničkih fluida namenjenih korisnicima prevoznih sredstava. U tu grupu proizvoda spadaju aditiv za poboljšanje filtrabilnosti dizel goriva, sredstva za pranje i odmašćivanje i sredstva protiv zaledivanja.
KOSMAJ-KOMERC u svom pogonu u Rajkovcu proizvodi i ulja za specijalne namene. To su sredstva za podmazivanje kalupa i oplata za beton, biorazgradiva ulja za podmazivanje lanaca motornih testera, i dr.
U saradnji sa francuskom kompanijom OUVRIE, KOSMAJ-KOMERC je osvojio znacajan deo tržišta antipenušavaca i kristalizatora u industriji šecera i vrenja. Deo ovih proizvoda mi proizvodimo
i plasiramo kao zastupnici OUVRIE-a za zemlje u regionu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOSMAJ-KOMERC je distributer proizvoda firme TUNAP iz Nemačke, koja proizvodi specijalne paste, masti, ulja i druga sredstva za podmazivanje u otežanim uslovima rada u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Okosnicu strucnog tima KOSMAJ-KOMERC-a cine inženjeri tehnologije, hemije i mašinstva. Pored stalno zaposlenih, u KOSMAJ-KOMERC-u su angažovani i spoljni strucni saradnici sa Mašinskog fakulteta u Beogradu i Tehničkog fakulteta u Novom Sadu, kao i odredjeni broj renomiranih strucnjaka u različitim oblastima iz delokruga našeg rada. U KOSMAJ-KOMERC-u se stalno ulaže u tehnička unapredenja i strucno usavršavanje ljudi, pa je u tom smislu i opremljena laboratorija pri pogonu u Rajkovcu. Time je omogućen i razvoj novih proizvoda, kao na primer PAC-KK-S Mg Nit, koji je patentiran kod Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu. Relativno brz razvoj novih proizvoda i tehnologija KOSMAJ-KOMERC je ostvario kroz blisku saradnju sa domaćim fakultetima i institutima i našim inostranim partnerima: Tunap-Nemačka, ILV-Nemačka, BASF- Nemačka, OUVRIE- Francuska. Svi naši partneri- isporučioci su sertifikovani prema zahtevima odgovarajućeg ISO standarda.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________