Aditivi - katalizatori sagorevanja

PAC-KK-S 3000
Višenamenski aditiv-katalizator sagorevanja mazuta
Primenjuje se kod svih vrsta i konstrukcija uređaja za sagorevanje mazuta i lož-ulja.
• Sprečava obrazovanje mazutnog mulja u skladišnim rezervoarima, rastvara već obrazovani
talog i održava gorivo u homogenom stanju.
• Sprečava koksovanje na mlaznicama za raspršivanje goriva.
• Ubrzava sagorevanje goriva.
• Smanjuje prljanje, visokotemperatursku i niskotemperatursku koroziju.
• Smanjuje čadjavost dimnih gasova (za 2 do 3 broja po Bacharach-u).
• Deluje antikorozivno.
• Omogucava uštedu goriva 3 do 5%.
• Smanjuje troškove održavanja 10 do 15%.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PAC-KK-FEMG 2030
Tečni organski višenamenski paket aditiva za mazut
Paket aditiva na bazi organskog magnezijuma i gvožda u mešavini ugljovodonika, primenjuje se za rešavanje problema u toku skladištenja i sagorevanja mazuta u kotlovskim postrojenjima.
• Sprečava stvaranje taloga u skladišnim rezervoarima i cevovodima. Efikasno razlaže asfaltenska jedinjenja.
• Ubrzava sagorevanje goriva redukujuci čadj i koksovanje.
• U hladnoj zoni kotla inhibira stvaranje SO3 snižava tačku rose, smanjuje niskotemperaturnu koroziju kotla
i povećava pH vrednost pepela.
• U visokotemperaturnoj zoni kotla sa oksidima vanadijuma gradi jedinjenje sa visokom tačkom topljenja i stvara
sipke, tro&%353;ne naslage na zagrevnim površinama koje se lako odstranjuju.
• Smanjuje čadjavost dimnih gasova (za 2 do 3 broja po Bacharach-u).
• Postrojenja rade ekonomicnije uz uštedu goriva oko 5%.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PAC-KK- S Mg Nit
Tečni višenamenski aditiv za čvrsta goriva
Primenjuje se kod svih vrsta i konstrukcija uredjaja za sagorevanje goriva (mazut, ugalj, drvo,
gradsko smeće, razni otpaci) prskanjem na trku dodavača ili ubrizgavanjem u ložište.
• Povišava temperaturu topljenja šljake i naslaga na zagrevnim površinama. cini ih sipkim i lakim za uklanjanje.
• Smanjuje se začepljenje rešetki ložišta i omogućava optimalan protok vazduha i potpuno sagorevanje.
• Snižava temperaturu paljenja nesagorelih čestica koksa (sa 600°C na 250°C), dovodi do njihovog potpunog sagorevanja i sprečava obrazovanje naslaga i zašljakivanje.
• Smanjuje niskotemperatursku i visokotemperatursku koroziju.
• Smanjuje emisiju štetnih produkata sagorevanja u atmosferu.
• Omogucava uštedu energije 10 do 15%
• Smanjuje troškove održavanja 15 do 20%

mg nit
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
prethodni | sledeći